Informare privind impozitele si taxele locale

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

DIRECȚIA ECONOMICĂ – Serviciul Impozite și Taxe

 

Prin prezentul aducem la cunoștința contribuabililor persoane fizice și juridice prevederile Legii nr. 296/18.12.2020 de modificare și completare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal în ceea ce privește impozitele și taxele locale, după cum urmează:

  1. Nu se datorează taxă/impozit pe clădiri pentru: clădirile unităţilor sanitare publice, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepţia încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie.

În vederea obținerii acestei facilități, contribuabilii vor depune o solicitare scrisă, însoțită de următoarele documente: act de identitate, documente justificative din care să rezulte că spațiul este utilizat strict cu destinația de cabinet medical – medicină de familie, certificat de înregistrare la ONRC (după caz), actul de dobândire a spațiului și extrasul CF aferent acestuia, fiind excluse de la scutire acele cabinetele în care se se desfășoară activități specifice altor specialități, (Ex.: medicina muncii, echografie, Ekg, etc), acestea fiind asimilate activităților economice.

  1. În ceea ce privește scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren, mijlocului de transport, stabilită conform Codului fiscal în cazul persoanelor cu handicap temporar, care deţin un certificat de handicap revizuibil, se acordă începând cu data emiterii noului certificat de handicap, cu condiţia ca acesta să aibă continuitate şi să fie depus la organul fiscal local în termen de 45 de zile.
  2. Reamintim contribuabililor că valoarea impozabilă a clădirii cu destinație mixtă sau nerezidențială se actualizează periodic (la 5 ani– persoanele fizice, la 3 ani – persoanele juridice), pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.

În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă (după data de 31.03.2021) acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

Totodată, aducem la cunoștința celor interesați că situația privind obligațiile fiscale poate fi consultată accesând site-ul www.primariatarnaveni.ro secțiunea Servicii online – Impozite și taxe

( https://www.globalpay.ro/public/tarnaveni/login/index/lang/ro ).

În același timp, vă facem cunoscut că persoanele fizice au posibilitatea de a achita impozitele și taxele locale prin intermediul www.ghiseul.ro , serviciu activ 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, evitând astfel deplasarea și aglomerația de la ghișeu.

Pentru detalii suplimentare, vă stăm la dispoziție la sediul nostru din Târnăveni str. Republicii, nr. 84, la telefon 0265 443208 sau la e-mail impozite@primariatarnaveni.ro

 

PRIMAR
NICOLAE SORIN MEGHEȘAN