Publicație Căsătorie Gabor Ștefan și Gușman Alina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.30325/26.01.2021

P U B L I C A Ţ I E

       Astăzi 26.01.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GABOR ȘTEFAN în vârstă 48 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei GUȘMAN ALINA în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în AȚEL judeţul / țara, SIBIU.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicației.

                                               Ofiţer de stare civilă,