Publicație Căsătorie Țompi Rareș și Țili Francesca-Laura

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.30808/27.03.2021

 

P U B L I C A Ţ I E

       Astăzi 27.03.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ȚOMPI RAREȘ în vârstă 31 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei ȚILI FRANCESCA-LAURA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                               Ofiţer de stare civilă,