Licitatie publica pentru închirierea spaţiului aflat în proprietatea Municipiului Târnăveni, situat în Târnăveni, str. Șoimilor nr.27,  cu destinaţie chioșc școlar în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu”

ANUNŢ LICITAŢIE

  1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni,

           cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400, fax 0265/446312;

  1. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Închirierea prin licitaţie publică a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflat în proprietatea Municipiului Târnăveni:
  2. Spaţiul situat în Târnăveni, str. Șoimilor nr.27,  cu destinaţie chioșc școlar în incinta Gimnaziului ”Avram Iancu” – comercializare mărfuri alimentare şi/sau nealimentare,  în suprafaţă de 10 mp.
  3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

                      4.1 Documentaţia de atribuire se va obţine după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;

                      4.2 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Municipiului Târnăveni, str. P-ţa Primăriei nr.7;

                      4.3 Documentaţia de atribuire se va obţine după achitarea taxei de participare la licitaţie, de către ofertanţi, în cuantum de 100 lei;

                       4.4 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15 aprilie 2021, ora 15.00;

                       4.5 Taxa de participare la licitaţie de – 100 lei se achită numerar la caseria Primăriei Municipiului Târnăveni;

  1. Informaţii privind ofertele:

                        5.1 Data limită de depunere a ofertelor: 22 aprilie 2021, ora 08.00

                        5.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, camera 23, registratură;

                         5.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini;

  1. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 22 aprilie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, camera 6;
  2. Informaţii privind contestaţiile: Contestaţiile se pot depune la:

           – Autoritatea contractantă;

           – Instanţa judecatorească competentă;

Termen de depunere a contestaţiilor: 3 zile lucrătoare de la închiderea ședinței de licitație

 

                                                       Primarul Municipiului Târnăveni 
                                                         Sorin Nicolae Megheșan                                                       

29.03.2021