Publicație Căsătorie Torge Marcus-Georgian și Comnoiu Marta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.30918/31.03.2021

P U B L I C A Ţ I E

       Astăzi 31.03.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TORGE MARCUS-GEORGIAN în vârstă 22 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei COMNOIU MARTA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în CÂMPINA judeţul / țara, PRAHOVA.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

                                               Ofiţer de stare civilă,