Publicație Căsătorie Vodă Simion și Cristea Andreea-Nicoleta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.30917/31.03.2021

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 31.03.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VODĂ SIMION în vârstă 36 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei CRISTEA ANDREEA-NICOLETA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicației.

 

                                               Ofiţer de stare civilă,