ANUNT- publicarea PROIECTULUI Bugetului general al municipiului Tarnaveni pe anul 2021

 

A N U N Ț

În conformitate cu dispozițiile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și ale art.39 din Legea  nr 273/2006 privind finanțele publice locale,  Primarul municipiului Târnăveni aduce la cunoștința publicului, Proiectul bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021.

 

Proiectul bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni  pe anul 2021 – Anexele nr. 1-23  pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, cam. 11, precum și pe www.primariatarnaveni.ro la secțiunea  INFORMAȚII PUBLICE/Buget local.                       

În termen de 15 zile calendaristice de la afișare, cei interesați pot trimite  opinii, sugestii sau propuneri cu valoare de recomandare. Acestea pot fi transmise în scris, prin poștă la sediul Primăriei Municipului Târnăveni, Piața Primăriei, nr.7, prin fax la numărul 0265/446312 sau e-mail la adresa office@primariatarnaveni.ro .

                      PRIMAR                                                      SECRETAR
         Nicolae Sorin Megheșan                                      Ștefan  Blănaru