Publicație Căsătorie Rostaș Ludovic și Baranyka Vera

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31197/28.04.2021

P U B L I C A Ţ I E

       Astăzi 28.04.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROSTAȘ LUDOVIC în vârstă 39 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei BARANYKA VERA în vârstă de 35 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                               Ofiţer de stare civilă,