Publicație căsătorie Caila Victor-Florin și Nemeș Adriana-Oana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31257/05.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 05.05.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CAILA VICTOR-FLORIN în vârstă 36 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei NEMEȘ ADRIANA-OANA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

        

 

                                               Ofiţer de stare civilă,