Publicație căsătorie Costin Viorel-Andrei și Kiss Camelia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31258/05.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 05.05.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COSTIN VIOREL-ANDREI în vârstă 34 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei KISS CAMELIA în vârstă de 36 ani, cu domiciliul în ADĂMUȘ judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                               Ofiţer de stare civilă,