Publicație Căsătorie Maier Tiberiu-Alin și Cătană Maria-Raluca

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31259/05.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 05.05.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MAIER TIBERIU-ALIN în vârstă 34 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei CĂTANĂ MARIA-RALUCA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în DĂTĂȘENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                               Ofiţer de stare civilă,