Publicație Căsătorie Docuz Dan-Alexandru și Hoțescu Ofelia-Ana-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31399/19.05.2021

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 19.05.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DOCUZ DAN-ALEXANDRU în vârstă 29 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei HOȚESCU OFELIA-ANA-MARIA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în BUCUREȘTI, judeţul / țara, SECTOR 6.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________