Publicatie Căsătorie Păcurar Sergiu-Ciprian și Kis Andreea-Paula

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31396/19.05.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 19.05.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PĂCURAR SERGIU-CIPRIAN în vârstă 28 ani cu domiciliul în CLUJ-NAPOCA, județul CLUJ şi a d-nei KIS ANDREEA-PAULA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în CLUJ-NAPOCA, judeţul / țara, CLUJ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,