Publicație Căsătorie Stroia Ioan și Ganea Angela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31493/28.05.2021

 

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 28.05.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui STROIA IOAN în vârstă 47 ani cu domiciliul în BAIA-MARE, județul MARAMUREȘ şi a d-nei GANEA ANGELA în vârstă de 50 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                               Ofiţer de stare civilă,