Anunt privind închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare in Piața Agroalimentară

 ANUNŢ LICITAŢIE

 

  1. Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni, cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400;
  2. Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Închirierea prin licitaţie publică a spaţiului pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare, în suprafață de 16,35 mp, Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8, corp C, boxa 2
  3. Spaţiul situat în Târnăveni, str. Piața Agroalimentară nr.8,  cu destinaţie spaţiu pentru comercializare mărfuri alimentare și/sau nealimentare,  în suprafaţă de 16,35 mp.
  4. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

4.1 Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Târnăveni, după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;

4.2 Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26 iunie 2021, ora 15.00;

4.3 Taxa de participare la licitaţie de 100 lei se achită numerar la caseria Primăriei Municipiului Târnăveni;

  1. Informaţii privind ofertele:

5.1 Data limită de depunere a ofertelor: 30 iunie 2021, ora 08.00

5.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, camera 23;

5.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini;

  1. Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 30 iunie 2021, ora 10.00, la sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, P-ţa Primăriei  7, camera 6;

 

                                                  

                       

                                                                       

Primarul Municipiului Târnăveni

Sorin Nicolae Megheșan