Publicație Căsătorie Forgacs Sorin-Arpad și Moldovan Carmen

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31560/08.06.2021

P U B L I C A Ţ I E 

 

       Astăzi 08.06.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FORGACS SORIN-ARPAD în vârstă 48 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei MOLDOVAN CARMEN în vârstă de 46 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 11 zile de la data afişării publicației.

 

                                               Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________