In atenția proprietarilor de câini

 

 În scopul informării corecte a proprietarilor de câini, reamintim o serie de obligații legale privind deținerea, identificarea, sterilizarea și pastrarea curateniei, după cum urmează:
• Un prim aspect legal important prevede că deţinătorii câinilor de rasă comună sau metişilor au obligaţia să sterilizeze puii astfel:
a) femelele la vârsta de 4-6 luni;
b) masculii la vârsta de 6-8 luni.

  • Deţinătorii de femele nesterilizate au obligaţia de a declara gestaţiile, fătările, precum şi numărul de pui fătaţioricărui medic veterinar de liberă practică, organizat în condiţiile legii, sau medicului veterinar de liberă practică împuternicit,
    în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Declararea gestaţiilor se face imediat ce acestea au fost sesizate de deţinător, iar declararea fătărilor şi a numărului de pui fătaţi se face în maximum 10 zile de la fătare.

Legislația aferentă acestor  reglementări este HG nr. 1059 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Cap XII, Art. 39, Pct. 2;8 si 9.

  • Proprietarii au obligația de a-şi identifica şi înregistra câinii.Astfel, câinii cu stăpân pot circula pe teritoriul României, doar însoţiţi de proprietari şi de carnetul de sănătate, care atestă identificarea şi înregistrarea animalului în Registrul de Evidenţă a Câinilor cu Stăpân, precum şi acţiunilor sanitare veterinare efectuate,
    în conformitate cu ORDINUL nr. 1 / 2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân.

Câinii se identifică şi se înregistrează cu respectarea următoarelor termene:
a) câinii nou-născuţi cu proprietar – în termen de maximum 90 de zile de la fătare, dar în orice caz înainte de vânzarea, donarea cu titlu gratuit sau scoaterea în spaţii publice a acestora;
b) câinii adulţi cu proprietar – la solicitarea proprietarului şi în orice caz înainte de vânzarea, donarea sau scoaterea în spaţii publice a acestora;
c) câinii proveniţi din adăposturile publice – în momentul adopţiei, înainte de a părăsi adăpostul;
d) înregistrarea în RECS a câinilor identificaţi se realizează odată cu microciparea şi eliberarea carnetului de sănătate, în cazul prezentării proprietarilor la sediul utilizatorilor RECS ce au obţinut licenţa de utilizator al RECS, respectiv în maximum 5 zile de la implantarea microcipului, în cazul deplasării medicului veterinar la sediul proprietarului sau în cazul în care, din motive tehnice, nu a fost posibilă înregistrarea în RECS.

  •  HCL nr.14/28.02.2019 privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodarire și păstrarea curățeniei, respectarea normelor de comerț, siguranță rutieră, ordine publica și înfrumusețarea municipiului Târnăveni, prevede la 90:

 

a) Se interzice plimbarea pe domeniul public (alei, trotuare sau alte cai de acces), a animalului de companie, fara ca proprietarul sau persoana care are in grija animalul respectiv, sa detina materiale necesare,mănuşi si pungi de unica folosinta,curatarea locului si evacuarea dejectiilor fiziologice fiind obligatorie.

b) Se interzice accesul persoanelor cu animale de companie  (de talie mica, mijlocie, mare), in parcuri,   locuri de joaca pentru copii special amenajate, spatii verzi si aranjamente florale.

c) Se interzice intrarea persoanelor insotite de animale in sediile institutiilor si serviciilor publice, salilor de spectacole si sport, unitatilor de invatamant, aflate in proprietatea municipiului.

d) Este interzisa lasarea in libertate a animalelor de companie pe domeniul public, de catre proprietarii acestora. In timpul plimbarii animalelor de companie pe domeniul public, acestia vor fi purtati obligatoriu in lesa indiferent de talie si rasa.

e) Plimbarea cainilor de companie de talie mijlocie sau talie mare ce intra la categoria cainilor agresivi si periculosi  pe domeniul public este interzisa fara lesa si botnita.

f) Proprietarii sau detinatorii de animale de companie(caini, pisici), care locuiesc in blocuri cu apartamente , au obligatia de a lua masurile necesare astfel incat animalele de companie pe care le detin, sa nu murdareasca sau sa deterioreze spatiile de folosinta comuna(holuri, scari, spatii verzi). In caz contrar vor fi obligati sa efectueze curatenia, dezinfectia si refacerea spatiilor deteriorate. In cazul in care detinatorii de animale de companie cauzeaza neplaceri sau deranjeaza fonic cat si igenic proprietarii apartamentelor, acestia pot solicita masuri de inlaturare a cauzelor sau chiar interzicerea detinerii animalelor.

g) Locatarii de la blocuri detinatori de animale( caini, pisici, etc) au obligatia sa ia toate masurile corespunzatoare in vederea eliminarii disconfortului creat colocatarilor sau vecinilor prin numarul, agresivitatea si/sau zgomotul produs de animale sau prin lipsa igenizarii.

h) Cetatenii care au in proprietate locuinte individuale cat si terenul aferent acestora, pot creste si intretine caini, pisici sau alte animale de companie, numai daca sunt respectate normele sanitar-veterinare in vigoare iar imprejmuirea proprietatii este corespunzatoare si nu permite iesirea animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului.

i) Se interzice detinerea de catre persoane din cadrul Asociatiilor de proprietari a cainilor pe spatiile comune, in jurul imobilelor sau in adaposturile amplasate pe domeniul public.

j) Se interzice eliberarea animalelor pe domeniul public sau privat al municipiului Tarnaveni.

k) Se interzice construire de adaposturi improvizate, cresterea si hranirea animalelor pe domeniul public.

l) Proprietarii de turme sau cirezi, care detin caini pentru paza, sunt obligati sa-i mentina in zona turmelor sau cirezilor iar acestia sa poarte la gat jujeu .                                                 

Amenda                                                                                  600 –1.200 lei

 

Subliniem pe această cale faptul că orice câine crescut, adăpostit, ţinut pe domeniul public, în locuri publice sau în spaţiile adiacente acestora, în afara proprietăţii stăpânului sau deţinătorului acestuia, necontrolat, nesupravegheat, liber, abandonat, inclusiv cei identificaţi prin microcipare sau alt mijloc alternativ de identificare, stabilit de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, este considerat «câine fără stăpân», în sensul O.U.G. nr. 155 / 2001 !