Publicație Oltean Cosmin-Alexandru și Nemes Edina-Klara

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31697/23.06.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 23.06.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui OLTEAN COSMIN-ALEXANDRU în vârstă 23 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, sat BOBOHALMA județul MUREȘ şi a d-nei NEMES EDINA-KLARA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în com.MICA, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,