Publicație Căsătorie Lăcătuș Anton și Lăcătuș Violeta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31735/28.06.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 28.06.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LĂCĂTUȘ ANTON în vârstă 45 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei LĂCĂTUȘ VIOLETA în vârstă de 43 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,