Publicație Căsătorie Mitrea Călin și Nan Alina-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31760/30.06.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 30.06.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MITREA CĂLIN în vârstă 28 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei NAN ALINA-MARIA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în sat DÂMBĂU, com.ADĂMUȘ judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,