Publicație Casatorie Șeulean Valentin și Simu Elisabeta-Daniela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31774/01.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 01.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ȘEULEAN VALENTIN în vârstă 23 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei SIMU ELISABETA-DANIELA în vârstă de 19 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                               Ofiţer de stare civilă,