Publicatie căsătorie Rus Alexe-Bogdan și Bordean Bianca-Larisa

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31831/06.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 06.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui RUS ALEXE-BOGDAN în vârstă 29 ani cu domiciliul în SÂNGEORGIU DE MUREȘ, județul MUREȘ şi a d-nei BORDEAN BIANCA-LARISA în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în mun.TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                               Ofiţer de stare civilă,