Publicație Căsătorie Semelbauer Adrian și Albu Alexandru-Lucreția

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31849/08.07.2021

 

 

 

 

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 08.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SEMELBAUER ADRIAN în vârstă 34 ani cu domiciliul în DEVA, județul HUNEDOARA şi a d-nei ALBU ALEXANDRA-LUCREȚIA în vârstă de 31 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                               Ofiţer de stare civilă,