Publicație căsătorie Țili Anghel-Elisei și Grancea Cătălina-Ioana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31864/09.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 09.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ȚILI ANGHEL-ELISEI în vârstă 24 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei GRANCEA CĂTĂLINA-IOANA în vârstă de 18 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,   judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,