Anunt : Vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent, situat în Târnăveni, str. Vasile Milea nr.2( etaj)

 

Informaţii generale privind organizatorul licitaţiei: Municipiul Târnăveni, cod fiscal 4323535, sediul Piaţa Primăriei, nr.7, telefon 0265/443400;

Informaţii generale privind obiectul licitaţiei: Vânzarea prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent, situat în Târnăveni, str. Vasile Milea nr.2( etaj)

Spaţiul situat  în Târnăveni, str. Vasile Milea nr.2,  cu destinaţie spaţiu pentru birouri,  în suprafaţă utilă totală de 317 mp și teren în suprafață de 198 mp.

Informaţii privind documentaţia de atribuire:

  • Documentaţia de atribuire se va obţine de la Primăria Târnăveni, după depunerea unei solicitări în scris din partea ofertantului;
  • Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 3 august 2021, ora 15.00;
  • Taxa de participare la licitaţie de 500 lei se achită numerar la caseria Primăriei Municipiului Târnăveni;

Informaţii privind ofertele:

  • Data limită de depunere a ofertelor: 10 august 2021, ora 08.00
  • Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piaţa Primăriei, nr.7, camera 23;
  • Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1 exemplar conform cerinţelor din documentaţia de atribuire şi caiet de sarcini;

Informaţii privind data, ora şi locul desfăşurării licitaţiei: 10 august 2021, ora 10.00, la  sediul Primăriei MunicipiuluiTârnăveni, Piaţa Primăriei  nr.7, camera 6;

 

                                                  

Primarul Municipiului Târnăveni
Sorin Nicolae Megheșan