Publicație căsătorie Gabor Viorel-Ilie și Lăcătuș Elena-Cornelia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31931/14.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 14.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GABOR VIOREL-ILIEîn vârstă 40 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei LĂCĂTUȘ ELENA-CORNELIA în vârstă de 30 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                               Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________