Publicație Căsătorie Gurghean Cosmin-Daniel și Tănăsescu Alexandra-Carmen

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31930/14.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 14.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GURGHEAN COSMIN-DANIEL în vârstă 34 ani cu domiciliul în CLUJ-NAPOCA, județul CLUJ şi a d-nei TĂNĂSESCU ALEXANDRA-CARMEN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în

CLUJ-NAPOCA, judeţul / țara, CLUJ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                               Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________