În conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), secțiunea 4, articolul 37, primarul municipiului Târnăveni a desemnat, ca responsabil cu protecția datelor în această instituție pe doamna Cândea Ioana prin Dispozitia nr. 7 din 2018.

Pentru informații sau probleme privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției noastre, puteți suna la numărul de telefon 0265-443417 sau trimite un e-mail la adresa spclep@primariatarnaveni.ro.