Publicație căsătorie Csug Ferencz-Ștefan și Lulea Ioana-Cristina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31940/15.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 15.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CSUG FERENCZ-ȘTEFAN în vârstă 24 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei LULEA IOAN-CRISTINA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,