Publicație Căsătorie Mărginean Marius-Ilie și Răduț Alina-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.32000/21.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

  

       Astăzi 21.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MĂRGINEAN MARIUS-ILIE în vârstă 30 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ şi a d-nei RĂDUȚ ALINA-MARIA în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în com.ADĂMUȘ, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                               Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________