Publicație Căsătorie Mureșan Radu-Bogdan și Lulea Maria-Zanfira

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31999/21.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

       Astăzi 21.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MUREȘAN RADU-BOGDAN în vârstă 31 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, BOTORCA, județul MUREȘ şi a d-nei LULEA MARIA-ZANFIRA în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în TÂRGU MUREȘ, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ___