Publicație Căsătorie Sas Vasile-Ovidiu și Danciu Simina-Alina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.31997/21.07.2021

 

P U B L I C A Ţ I E

  

       Astăzi 21.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui SAS VASILE-OVIDIU în vârstă 38 ani cu domiciliul în ADĂMUȘ, județul MUREȘ şi a d-nei DANCIU SIMINA-ALINA în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                               Ofiţer de stare civilă,