Publicație Ducă Ciprian-Andrei și Simu Delia-Simona

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

Nr.32013/22.07.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

 

       Astăzi 22.07.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DUCĂ CIPRIAN-ANDREI în vârstă 24 ani cu domiciliul în CÂMPULUNG, județul ARGEȘ şi a d-nei SIMU DELIA-SIMONA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                               Ofiţer de stare civilă,

 

 

                                             ______________________