Publicatie casatorie Palcu Valentin si Liteanu Roxana-Dorina

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr. 32152/02.08.2021

P U B L I C A Ţ I E

        Astăzi 02.08.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui PALCU VALENTIN în vârstă 40 ani cu domiciliul în TÂRGU MUREȘ,  județul MUREȘ  şi a  d-nei LITEANU ROXANA-DORINA în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,    judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

                                                Ofiţer de stare civilă,