Publicație Căsătorie Varga Paul-Valentin și Zainea Ioana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32207/07.08.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 07.08.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui VARGA PAUL-VALENTIN  în vârstă 34 ani cu domiciliul în ȘINCAI,  județul MUREȘ  şi a  d-nei ZAINEA IOANA în vârstă de 32 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                               Ofiţer de stare civilă,