Publicație Căsătorie Gabor Szilard-Botond si Trif Priscsilla-Evelin

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32245/12.08.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 12.08.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GABOR SZILARD-BOTOND  în vârstă 29 ani cu domiciliul în comuna ADĂMUȘ, sat CRĂIEȘTI  județul MUREȘ  şi a  d-nei TRIF PRISCSILLA-EVELIN în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,   judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,