Publicație căsătorie Gabor Szabolcs și Szoke Betina-Renata

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32341/18.08.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 18.08.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GABOR SZABOLCS în vârstă 22 ani cu domiciliul în ADĂMUȘ, sat CORNEȘTI , județul MUREȘ  şi a  d-nei SZOKE BETINA-RENATA în vârstă de 20 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,   judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

       

 

 

                                                Ofiţer de stare civilă,