Publicație căsătorie Moga Cosmin-Ioan și Milea Gabriela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32338/18.08.2021

 

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 18.08.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MOGA COSMIN-IOAN în vârstă 39 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a  d-nei MILEA GABRIELA în vârstă de 44 ani, cu domiciliul în BÂRLAD,   judeţul / țara, VASLUI.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,