Publicatie căsătorie Cociș Szilard-Alexandru și Boar Mădălina-Ioana

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32492/01.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 01.09.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COCIȘ SZILARD-ALEXANDRU în vârstă 29 ani cu domiciliul în ADĂMUȘ, județul MUREȘ  şi a  d-nei BOAR MĂDĂLINA-IOANA în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în ADĂMUȘ, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                                Ofiţer de stare civilă,