Publicație căsătorie Keszeg Istvan-Levente si Hoffer Kinga

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32602/08.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 08.09.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui KESZEG ISTVAN-LEVENTE în vârstă 31 ani cu domiciliul în ADĂMUȘ, județul MUREȘ  şi a  d-nei HOFFER KINGA în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

    

 

                                                Ofiţer de stare civilă,