Publicație căsătorie Damian Ioan și Szekeres Magdi-Maria

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32658/14.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 14.09.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DAMIAN IOAN în vârstă 33 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a  d-nei SZEKERES MAGDI-MARIA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna ALMA, sat ȘMIG, judeţul / țara, SIBIU.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,