Publicație căsătorie Marian Gheorghe-Cătălin și Szocs Edina-Henrietta

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.32657/14.09.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

        Astăzi 14.09.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARIAN GHEORGHE-CĂTĂLIN în vârstă 28 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI, județul MUREȘ  şi a  d-nei SZOCS EDINA-HENRIETTA în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna SUPLAC, sat IDRIFAIA, judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

        

                                                Ofiţer de stare civilă,