Publicație căsătorie Bichis Flaviu-Georgian si Tanase Crina-Alexandra

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                      Data căsătoriei
SPCLEP -STAREA CIVILĂ                                                                           02.10.2021
Nr.32741/22.09.2021

                                                  P U B L I C A Ț I E

 

Astăzi 22.09.2021  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a

           d-lui BICHIȘ FLAVIUS-GEORGIAN,  în vârstă de 23 ani cu domiciliul în mun.Târnăveni, jud.Mureș

         și a d-rei TĂNASE CRINA-ALEXANDRA ,în vârstă de 22 ani cu domiciliul in com.BĂGACIU, sat DELENII, jud.Mureș

         In temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

         Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

 

                                                Ofiţer de stare civilă delegat,

                                                 ______________________