Proiecte HCL- ședința extraordinară, convocata de îndată la data de 24.09.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÂRNĂVENI
PRIMAR

 

C O N V O C A T O R

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 920 din 23 septembrie 2021 si art.134 alin. (5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă extraordinară, convocata de îndată, la data de 24 septembrie 2021, orele 09:00, la sediul Consiliului Local Târnăveni, jud. Mureș, cu următorul:

 P R O I E C T      D E   O R D I N E     D E      Z I

  1. Proiect de hotărâre privind trecerea Creșei Târnăveni – structură fără personalitate juridică din cadrul Direcției de Asistență Socială (DAS) în subordinea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni ca instituție publică cu personalitate juridică.

 

Materialele înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost puse la dispoziția consilierilor locali prin mijloace electronice. Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Toate comisiile de specialitate din cadrul consiliului local vor transmite secretarului general al municipiului Târnăveni avizele asupra proiectelor de hotărâre, cel tarziu până la începerea sedinței consiliului local.

 

 

          PRIMAR,                                                     SECRETAR GENERAL UAT,              Megheșan Nicolae Sorin                                     Blănaru Ștefan

 

 

Târnăveni, 23 septembrie 2021