Publicatie casatorie Negrini Borges Raidan si Petru Amalia-Maria

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                                     
SPCLEP -STAREA CIVILĂ                                                                         
Nr.32766/24.09.2021

Data căsătoriei
06.10.2021

P U B L I C A Ț I E

Astăzi 24.09.2021  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a

domnului NEGRINI BORGES RAIDAN,  în vârstă de 32 ani cu domiciliul în BRAZILIA  și a domnișoarei PETRU AMALIA-MARIA ,în vârstă de 28 ani cu domiciliul in mun.TÂRNĂVENI, Mureș

In temeiul art.285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă delegat,