Publicație căsătorie Costinaș Cristian-Claudiu și Nistor Ioana-Mădălina

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.33173/28.10.2021

P U B L I C A Ţ I E

 

 

        Astăzi 28.10.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui COSTINAȘ CRISTIAN-CLAUDIU în vârstă 27 ani cu domiciliul în TÂRGU MUREȘ, județul MUREȘ  şi a  d-nei NISTOR IOANA-MĂDĂLINA în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în TÂRNĂVENI,  judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

                                                Ofiţer de stare civilă,