Concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni 

Număr: 21321  din 15.11.2021                                                                                                                                                                                         

ANUNŢ

În temeiul prevederilor Articolului II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020  privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  art. 618 alin. (2) teza I din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare

 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni 

 

  • Consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior la Compartiment Achiziții Publice
  • Inspector clasa I grad profesional principal – Compartimentul Patrimoniu, Asociații de Proprietari, Activități Sportive și de Tineret

 

Condiții de participare

 Consilier achiziții publice clasa I grad profesional superior Compartiment Achiziții Publice

  • perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti,
  • vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice – minimum 7 ani.

 

Inspector clasa I grad profesional principal –  Compartimentul Patrimoniu, Asociații de Proprietari, Activități Sportive și de Tineret

  • perioada de ocupare nedeterminată, cu normă întreagă, durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;
  • candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute la art. 465 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

 

Data de defășurare a probei scrise a concursului în data de: 16.12.2021 ora 10:00 la sediul Primariei municipiului Târnăveni, Piața Primăriei, nr. 7, județul Mureș ;

Dosarele de concurs se depun la sediul Primăriei Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei nr. 7, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, data afișării anunțului: 15.11.2021-06.12.2021.

Persoana de contact: Macarie Viorica – consilier; Tel. 0265443400 — interior 39; Fax. 0265446313; E-mail: resurseumane@primariatarnaveni.ro.

Bibliografie/tematică, atribuțiile prevăzute în fișa postului, conform anexei la prezenta adresă.                                                                                            

Proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

            

Primar,
Nicolae-Sorin Megheșan