Promovarea in functii, grade/trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual din cadrul serviciilor de interes local