Publicație căsătorie Ghiurca Alexandru-Claudiu și Ruja Gabriela

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNĂVENI

 SPCLEP – STAREA CIVILĂ-

 Nr.30229/15.01.2022

 

P U B L I C A Ţ I E

 

 

        Astăzi 15.01.2022 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GHIURCA ALEXANDRU-CLAUDIU în vârstă 32 ani cu domiciliul în TÂRNĂVENI județul MUREȘ  şi a d-nei RUJA GABRIELA în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna MICA, sat DEAJ,  judeţul / țara, MUREȘ.

În temeiul art. 283 şi 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la căsătorie se face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

         

 

                                                Ofiţer de stare civilă,