Organizare eveniment de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni”

Nr. 2.555/27.01.2022                                                                          

COMUNICAT DE PRESĂ

 Organizare eveniment de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni”

 

Municipiul Târnăveni organizează in data de 31.01.2022, ora 12.00, la Centrul cultural, evenimentul de diseminare a rezultatelor obținute in cadrul proiectului ”Planificare strategică și simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Târnăveni”.

Se vor aborda in discuții următoarele teme:

 • Prezentarea proiectului si a rezultatelor obținute;
 • Evidențierea aplicării in cadrul proiectului a următoarelor măsuri orizontale:

 

 1. Egalitatea de șanse
  • Egalitatea de gen
  • Nediscriminare
  • Accesibilitate persoane cu dizabilități
  • Schimbări demografice

 

 1. Dezvoltare durabilă
  • Poluatorul plătește
  • Protecția biodiversității
  • Utilizarea eficientă a resurselor
  • Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice
  • Reziliența la dezastre

 

Mențiune: Se permite accesul la eveniment doar pentru persoanele posesoare de Certificat verde de vaccinare.

                                                         

                                                      Primar,
                                              Sorin Megheșan

 

 

 

                 Manager de proiect,                                                    Responsabil comunicare,
                 Mirela – Oana Petru                                                          Celestin Beleanu

 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020